Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 39
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
36042455: ALATEX, s.r.o.
44699387: Alojz Horvát
36768529: ARMOVOSTAV, s.r.o.
43691099: František Ondruš
17789591: Gajdoš Ladislav - LOM
17789605: Gajdoš Vladimír - VGV
10855963: Ivan Marček
43110703: Ján Maťokár - JAMAT
44383509: Ján Maťokár - STAVMAT
43259723: Ján Mikuš
33031975: Ján Švábik
33031673: Ján Tichý
17943892: Ján Zaťko Kamenosochárstvo
43436897: Jana Dvorštáková
43582788: Jaroslav Orolím
44262744: Jozef Gluch
43662901: Juraj Kočibál
44842104: Juraj Sloboda
37038591: Karol Široký
41903897: Ladislav Kačník